Posted on

Thằng Trí mặt lồn

Hiện tại có 1 thằng tên Trí vào blog này ! Thằng này quay tay chục lần mà không ra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *